Search Islamic Directory
Keyword:

JOM UBAH!!!

JOM UBAH!!!

UBAH SEKARANG

UBAH SEKARANG

SIRI TARBIYAH 10 - DAKWAH

Siri Tarbiyah 10

DAKWAH

MUQADDIMAH

Firman Allah SWT:

وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه . ذلك بأنهم قوم لايعلمون (التوبه:6)
Maksudnya:
Dan jika seseorang dari kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu (untuk memahami Islam), maka berilah perlindungan kepadanya sehingga ia sempat mendengar keterangan-keterangan Allah (tentang hakikat Islam itu), kemudian hantarlah dia ke tempat-tempat yang ia beroleh aman. Perintah yang tersebut ialah kerana mereka itu kaum yang tidak mengetahui (hakikat Islam) (At-Taubah:6)

Selepas daripada Allah mewajibkan golongan musyrikin diperangi, setelah mereka diberi keamanan selama empat bulan, selepas mereka membatalkan perjanjian dengan Rasulullah SAW dan golongan muslimin, Allah menjelaskan pula bahawa tuntutan agar mereka menerima Islam, kemudian apabila mereka menolak, mereka wajib pula diperangi, tidaklah bermakna bahawa mereka selepas itu tidak ada ruang lagi untuk mendengar ayat-ayat Allah yang memungkinkan mereka beriman pula selepas itu. Seandainya ada di kalangan golongan musyrikin yang datang mahu mendengar penjelasan tentang Islam, kedatangan mereka itu tidak wajar diabaikan dan tidak diambil peduli. Membunuh mereka pada ketika itu adalah haram, bahkan Allah memerintahkan setelah mereka selesai mendengar penjelasan , mereka hendaklah dijamin keselamatan sehingga mereka hendaklah dipulangkan ke tempat asal mereka dengan selamat.

DAKWAH ISLAM KE ARAH KESEJAHTERAAN

Islam adalah agama ke arah kesejahteraan sejagat. Betapa Islam amat memberi perhatian kepada kejahteraan dapat dilihat dengan jelas daripada ayat yang dibetangkan ini. Bahkan maksud daripada kewududan agama ini adalah untuk menyebarluaskan agama yang berpaksikan kesejahteraan yang hakiki ini. Islam adalah kebenaran. Justeru itu, kebenaran sifatnya ialah ia mesti dijelaskan melalui mediumnya. Atau dalam erti kata yang lain, dakwah Islam hendaklah disampaikan kepada siapa saja, sekalipun musuh yang selalu memerangi kita. Bila mereka mahu mendengar penjelasan tentang Islam dan perjuangannya, kita wajib untuk menjelaskan dan memperkatakan tentangnya.

Arahan terhadap kewajipan berjihad bukanlah bertujuan untuk menumpahkan darah, tetapi yang pentingnya ialah agar keimanan dapat menjalar dan mengalir ke dalam jiwa manusia, dan kekufuran dapat dinyahkan daripada sanubari mereka. Kalau peperangan adalah jalannya, maka itu adalah pilihan terbaik untuk mencapai matlamat yang mulia itu. Tetapi seandainya terbentang di hadapan mata, kebenaran Islam dapat disampaikan di dalam suasana aman, itulah yang menjadi pilihan yang paling utama, sesuai dengan Islam perjuanganya adalah untuk kesejahteraan hakiki dan abadi, dari dunia sehingga ke akhirat nanti.
APA TITIK TOLAK DAKWAH?
Dakwah seharusnya bermula sepertimana jalan dakwah nabi-nabi a.s yang terdahulu Mereka menyeru manusia kepada ‘subulussalam’ (jalan kebahagiaan), menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus (sirat-al-Mustaqim), sehingga manusia menerima seruan Allah dan Rasul-Nya. Dakwah Islamiyah berawal dari hati yang sadar bahwa inilah jalan kita, iaitu untuk menyeru manusia kepada Allah sehingga mereka mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW.
Yang menjadi pemisah antara dakwah Islamiyah dengan jalan lain adalah petunjuk Allah yang disampaikan melalui wahyu dan jalan (contoh) yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Musuh kita yang sebenarnya adalah syaithan dan kuncu-kuncunya yang menjelma melalui al-hawa' (hawa nafsu) yang ada di dalam diri kita serta yang lebih nyata lagi adalah dalam bentuk jahiliyah yang zahir. Jahiliyah yang sekecil-kecilnya dari dosa-dosa yang berupa keengkaran hingga kepada al-kabair (dosa-dosa besar), bid'ah-bid'ah yang menyesatkan, nifaq (kemunafikan), serta kekufuran kepada Allah. Jahiliyah inilah yang seterusnya lahir dan menjelma di dalam bentuk keengkaran kepada Allah baik di dalam bentuk undang-undang, negara, masyarakat, dan segala bentuk sistem yang bukan berasaskan Islam.
Dakwah bukanlah semata-mata penentangan terhadap satu golongan, atau parti, ataupun individu. Namun merupakan pertarungan yang telah lama ada, iaitu semenjak penciptaan Adam a.s. dan keengganan Iblis untuk mematuhi perintah Allah agar sujud kepada Adam. Pertarungan di dalam dakwah adalah pertarungan antara yang haq dengan yang bathil. Inilah pertarungan para Anbiya a.s. semenjak nabi Adam hingga Rasulullah saw. Inilah dia hakikat dakwah yang perlu kita dukung.
KEFAHAMAN TERHADAP DAKWAH ISLAMIYYAH
1- Siapa penggerak dakwah Dakwah dimulai dari lahirnya sekelompok orang yang sedar dan insaf, serta yakin akan tugas mereka, disamping iman yang tebal kepada Allah SWT. Dakwah Rasulullah SAW dibantu oleh para sahabat yang memiliki jiwa pengorbanan yang tinggi berjuang jalan Allah. Di dalam makna ini, Imam Al-Banna menjelaskan :
“Pembentukan suatu ummah, pendidikan suatu bangsa, pencapaian cita-cita, dan pendukungan prinsip memerlukan kekuatan jiwa yang besar dari ummah atau bangsa yang ingin mencapai cita-citanya itu. Kekuatan jiwa yang terjelma dalam kemahuan yang kuat dan tidak mengenal lemah; kesetiaan yang padu, tidak mudah terpengaruh, dan tidak kenal uzur; memiliki pengorbanan yang tinggi; mengenal serta mengimani dan memandang tinggi terhadap prinsip perjuangan sehingga seseorang dapat memelihara diri dari penyelewengan atau terpedaya oleh prinsip-prinsip lain”.
Inilah dia sifat pribadi mereka yang mampu mendukung dakwah ini. Inilah dia titik awal kerja dalam dakwah, yaitu melalui proses pembinaan peribadi pendakwah yang jitu. Sebagaimana permulaan dakwah Rasulullah SAW dengan membina peribadi para da'i seperti yang tergambar dalam surat Al-Muzzamil di mana Allah memerintahkan mereka dengan latihan ibadah Qiyamullail (shalat Tahajjud) sebagai persiapan menghadapi ujian dakwah yang penuh dengan berbagai ujian di hari-hari depannya.
2. Sumber kekuatan. Dimanakah sumber kekuatan dakwah? Sebenarnya, kekuatan bermula dari kekuatan iman, kemudian diikuti oleh kekuatan ukhuwah Islamiyah, kemudian barulah diikuti dengan kekuatan material dan organisasi.
Kebanyakan orang menyangka bahwa timur kekurangan kekuatan material, peralatan perang, dan perjuangan untuk mereka bangun menyaingi ummat yang telah merampas hak dan menindas mereka. Anggapan ini ada benarnya, namun di sana ada lagi sesuatu yang lebih penting yaitu kekuatan ruh yang terjelma dalam akhlak yang tinggi, jiwa yang harmoni, mengetahui dan meyakini kebenaran, dan pengorbanan demi menunaikan kewajipan.
Kekuatan iman dan ukhuwah itu kemudiannya berganjak kepada kekuatan ilmu, syaksiah, tubuh badan, dan kesatuan. Inilah yang menjadi kekuatan tonggak dan asasi. Setelah ini barulah diikuti dengan kekuatan organisasi, media, ekonomi, dan ketenteraan. Adalah anggapan yang keliru bahwa dakwah harus dimulai dengan kekuatan material (kebendaan); karena asas kekuatan awal adalah pribadi du'at itu sendiri, kemudian barulah diikuti dengan kekuatan yang lain. Hakikat ini telah terbukti di dalam sejarah dakwah itu sendiri.
3. Wasilah-wasilah (jalan-jalan kerja) dakwah Wasilah di dalam pembinaan dan pengukuhan setiap dakwah dapat dikenali oleh siapa saja yang mengkaji sejarah jamaah. Intisari dari wasilah ini dapat disimpulkan sebagai berikut : Iman dan amal, kasih sayang, dan persaudaraan. Wasilah umum dakwah ini tidaklah berubah, yaitu berkisar dalam tiga hal berikut: iman yang mendalam, pembinaan (takwin) yang teliti, dan amal yang bereterusan.
Ringkasnya, jalan kerja dakwah dapat disimpulkan sebagai berikut: keimanan yang kuat, persaudaraan yang kukuh, pembinaan (tarbiyah) atau pembentukan yang teliti dan halus, amalan yang tiada putusnya, yang tidak mengenal lelah ataupun putus asa, disertai dengan panduan manhaj yang bersumberkan sumber-sumber yang sahih, serta kepemimpinan yang mempunyai daya juang dan kemampuan yang tinggi dan dapat dipercayai.
4. Beransur-ansur (tadarruj) di dalam langkah kerja Maksud tadarruj adalah kita tidak tergesa-gesa dalam bekerja mencapai matlamat. Segala amal harus disusun dan direncanakan mengikuti tingkatan-tingkatan atau tahap-tahap yang ditentukan. Misalnya; pembinaan (takwin) itu bermula setelah kita melaksanakan tugas penjelasan kepada masyarakat umum. Kemudian diikuti dengan upaya pengasasan setelah kita melasanakan usaha mendidik.
Sesungguhnya kekuatan dakwah itu adalah bertahap: pertama, penyampaian risalah; kemudian diikuti dengan usaha pembinaan dan pembentukan saf-saf perjuangan Islam; dan akhirnya mengasaskan kerja-kerja Islam. Sesungguhnya setiap dakwah perlu memiliki tiga marhalah : Marhalah di'ayah (menyeru) dan ta'arif (memperkenalkan), dan menyebarkan fikrah serta menyampaikannya kepada masyarakat umum. Kemudian diikuti oleh ‘marhalah takwin’ (membentuk) dan memperbaiki ansar (penggerak dakwah), menyediakan anggota saf dari mereka yang menyambut seruan tersebut. Kemudian diikuti oleh marhalah pelaksanaan, amal, dan kerja yang membuahkan hasil
5. Kesempurnaan di dalam pelaksanaan (Takamul fi tatbiq) Dakwah Islamiyah bukan sekadar parti politik, namun penegakan hukum Allah adalah tugas kita yang paling utama. Dalam waktu yang sama, dakwah bukan pula satu mazhab fiqh, kuliah syarahan, atau institusi fatwa, namun ia lebih mementingkan syari'ah. Demikian pula, dakwah bukan sebuah organisasi sosial, tetapi kita lebih mementingkan persoalan menjaga kebajikan masyarakat.
Ringkasnya, dakwah Islamiah bukan hanya sebagian dari dakwah-dakwah itu, namun meliputi keseluruhan makna tersebut. Inilah maksud kesempurnaan dalam perlaksanaan. Tumpuan dakwah bukanlah hanya sebahagian permasalahan ummah sahaja, melainkan harus mementingkan semua permasalahan ummah dalam kerja-kerja dakwah.

DAKWAH DAN MUZAKARAH

Muzakarah merupakan salah satu medium dakwah dan kaedah menyampaikan penjelasan yang berkesan untuk menyampaikan mesej dakwah kepada manusia. Muzakarah memberi pengertian adanya adab-adab perbincangan yang dikehendaki dalam ajaran Islam yang perlu dipatuhi. Perbincangan yang berlangsung dijuruskan ke arah meningkatkan pemikiran dalam mencari kebenaran; bukannya sekadar satu saluran 'discussive reasons', yakni menunjuk kebolehan memberi alasan atau berasional dalam pengertian yang sempit. Di dalam skop harakah Iskamiyah, melalui medium muzakarah beberapa keuntungan dakwah akan dapat diperolehi;
a- menjadi wadah mengumpulkan para cendekiawan dan mereka berminat dan itizam dalam kerja-kerja Islam.

b- menyediakan saluran membincang idea dan/atau isu- isu masakini dan masa hadapan yang boleh memberi manfaat kepada masyarakat dan ummah.

c- menyalurkan idea dan rumusan muzakarah kepada saluran-saluran yang betul untuk tindakan selanjutnya.

d- meneruskan kesinambungan amalan bermuzakarah para ulamak silam dan memajukan pengembangan kelimuan.

Dari masa ke semasa medium muzakarah akan mengenalpasti isu-isu yang dianggap mutakhir yang dapat menjaga kepentingan Islam dan masyarakat Islam masakini. Dalam perbincangan yang dijalankan, pandangan secara bersepadu akan dipakai sebagai pendekatan.

Medium muzakarah ini merupakan satu lagi tanda komitmen petugas harakah di dalam menunjuk arah dan petunjuk yang betul kepada usaha membentuk masyarakat Islam yang cemerlang. Bukan sahaja usaha-usaha bersifat lahiriah akan terus digerakkan, secara sedar kita amat komited akan membangunkan unsur pemikiran dan kerohanian masyarakat.

PENUTUP

Dakwah Islamiyah sepanjang zaman akan berhadapan dengan cabaran getir dan memeritkan. Namun, akhirnya kebenaranlah yang akan menjuarai semua bentuk pertarungan di semua medan pertarungan dan perjuangan itu. Allahu Akbar!

Sumber : http://tarbiyahdppnk.blogspot.com/

KONSPIRASI BPR-BN PERAK

IPOH: Setelah gagal memujuk Pas untuk menumbangkan kerajaan PR, Tajol Rosli terus berusaha untuk menjatuhkan kerajaan negeri Perak Pakatan Rakyat… dengan apa cara sekalipun.
Tajol mencuba pula membawa Ezam untuk memujuk ADUN PKR untuk berpaling tadah tapi itu juga gagal, sedangkan wawasan sudah diumumkan iaitu berkira-kira menubuhkan kerajaan BN di Perak pada 31 Ogos ini.
Setelah melihat Anwar bertanding di Permatang Pauh, dan tiada apa lagi yang boleh menghalangi Anwar untuk menang, kecuali kehendak Tuhan, maka Tajol Rosli memulakan gerakan barunya yang lebih liciknya.
(MALAYAkita: Semasa konspirasi ini akan meletus dan meledak, Tajol dikatakan telah merancang ke luar negara)
Salah satu cara menghalangi Anwar meneruskan usaha ke Putrajaya ialah dengan mensabotaj pilihanraya kecil Permatang Pauh. Bermula dengan kes Saiful, beberapa siri skandal dicipta untuk mengikis keyakinan rakyat pada Anwar. Yang terbaru ialah skandal rasuah wang dan seksual dicipta melibatkan Adun-Adun PKR, DI PERAK DARUL RIDZUAN.
Tugas pertama Ezam ialah mengenalpasti siapa antara target pemimpin PKR Perak yang kononnya mudah dibeli…2 Exco Jamaludin dan Osman. Walaupun dicuba beberapa kali, kedua-duanya gagal dibeli.
Mereka kemudian mengenalpasti pemimpin PKR Perak yang lain, yang nampak jinak atau nampak mudah diperdaya, dan akhirnya bekas Adun Bota, Kapt (B) Usaili Alias, menjadi sasaran. Mereka merancang mengguna Usaili untuk memerangkap Jamaludin dan Osman, sejak sebulan lepas.

Seorang ejen BPR Putrajaya bernama Imran dihantar ke Ipoh, Perak untuk memulakan operasi. Ejen ini disediakan Mercedes S320 bewarna hitam, dan berlagak sebagai tokoh korporat dari Kuala Lumpur .

Imran kemudian muncul di pejabat MB Perak di Bangunan Perak Darul Ridzuan, Jalan Panglima Bukit Gantang, bertanyakan Usaili. Imran diperkenalkan pada juruteknik PKNP, Roslan Sahat yang juga rapat dengan Usaili.

Tugas pertama Ezam ialah mengenalpasti siapa antara target pemimpin PKR Perak yang kononnya mudah dibeli…2 Exco Jamaludin dan Osman. Walaupun dicuba beberapa kali, kedua-duanya gagal dibeli.
Mereka kemudian mengenalpasti pemimpin PKR Perak yang lain, yang nampak jinak atau nampak mudah diperdaya, dan akhirnya bekas Adun Bota, Kapt (B) Usaili Alias, menjadi sasaran. Mereka merancang mengguna Usaili untuk memerangkap Jamaludin dan Osman, sejak sebulan lepas.

Seorang ejen BPR Putrajaya bernama Imran dihantar ke Ipoh, Perak untuk memulakan operasi. Ejen ini disediakan Mercedes S320 bewarna hitam, dan berlagak sebagai tokoh korporat dari Kuala Lumpur .

Imran kemudian muncul di pejabat MB Perak di Bangunan Perak Darul Ridzuan, Jalan Panglima Bukit Gantang, bertanyakan Usaili. Imran diperkenalkan pada juruteknik PKNP, Roslan Sahat yang juga rapat dengan Usaili.
Roslan kemudiannya mengajak Zul Hassan berjumpa dengan Usaili. Imran juga memperkenalkan kononnya rakan niaganya, Fairuz Azrim Ismail, untuk menyakinkan Usaili. (Usaili sememangnya mengenali Azrim)

Mereka kemudian berbincang projek membina kapal di Bagan Datoh dan kertas kerja beserta profil syarikat telah diserahkan kepada Usaili. Imran mengharapkan Usaili mengguna pengaruhnya sebagai kenalan rapat dua EXCO ini untuk membantu meluluskan projek ini.
Jamaludin dan Osman bagaimanapun menolak untuk terlibat kerana menyifatkannya di luar bidang kuasa mereka.

Imran tidak berputus asa dan kemunculan pilihanraya kecil Permatang Pauh memberikannya peluang terbaik untuk meneruskan konspirasi BPR ini. Imran menawarkan untuk menyumbang RM5,000 untuk tabungan PKR bagi pilihanraya kecil Permatang Pauh.
Usaili mencadangkan $$$ diserahkan kepada Jamaludin, yang merupakan Bendahari PKR Perak. Pada 14 Ogos, Imran cuba menyerahkan wang itu kepada Jamaludin di pejabatnya.
Jamaludin menolaknya dan memberitahu Imran, supaya disumbangkan terus pada PKR Permatang Pauh sekiranya beliau benar-benar ingin membantu. Sekali lagi perangkap itu gagal.
Imran serahkan $$$ itu kepada Usaili (tanpa menyedari $$$ telah ditanda) dam kemudian membawa $$$ itu ke Permatang Pauh bersama-sama Imran, Zul Hasan, Fairuz Azrim dan Roslan Sahat pada malam penamaan calon.

Pada malam itu, Usaili tinggal di Bilik Gerakan Kg Pertama, manakala tiga lagi menghilangkan diri bersama-sama Imran. Menurut maklumat, Imran telah membawa dua pelacur dari Ipoh dan menempah bilik hotel di Pulau Pinang. Tidak diketahui, sama ada mereka mengguna atau tidak khidmat pelacur itu.

Setelah dua kali usaha untuk memerangkap dua EXCO ini gagal. Imran menggunakan taktik lebih licik dengan bantuan BPR Putrajaya. Melalui Azrim sebagai informer, Imran mengintai peluang terbaik memerangkap dua EXCO ini serentak.

Peluang tersebut terbuka tiba apabila Usaili, Jamaludin dan Osman berjanji bersama-sama ke Permatang Pauh pada 19 Ogos 08. Pada hari tersebut, Osman dan Usaili menunggu Jamaludin di Kluang Cafe, Ipoh Raya.

Nasib menyebelahi Jamaludin kerana ada urusan lain dan akan terus ke Permatang Pauh bersendirian. Azrim yang minum di restoran berdekatan memaklumkan pkara itu tetapi BPR terpaksa meneruskan operasi mereka.

Imran kemudian muncul bersama-sama seorang wanita sambil membawa sebuah beg ke meja Usaili di Kluang Cafe itu. Imran meletakkan beg di atas meja berhadapan tempat duduk Osman dan Usaili dan terus beredar.

Sebaik Imran beredar, pasukan BPR menyerbu Osman dan Usaili dan menyuruh Usaili membuka beg tersebut. Usaili enggan, lantas pegawai BPR mengarahkan pegawainya yang lain membuka beg itu … dan… terlondeh $$$ berketul-ketul.

(MALAYAkita: Untuk makluman, cerita mereka ditangkap di bilik hotel adalah bohong. Itu rekaan BPR). Ia berlaku di Keluang Cafe, di hadapan khalayak ramai)

Usaili kemudiannya memanggil Roslan, Azrim dan Zul Hasan yang berada di restoran berdekatan untuk bertanya apakah yang berlaku. Zul Hasan memaklumkan bahawa mereka telah diminta supaya tidak bersama-sama Osman dan Usaili lebih awal.

Mengapa? Sebabnya Fairuz Azrim adalah informer kepada Imran, yang memberi maklumat tentang pergerakan Usaili dan Osman.

Untuk menutup operasi mereka, BPR juga menangkap ketiga-tiga lelaki ini dan dibawa ke pejabat BPR. Semasa penyelongkaran tanpa waran, BPR menjumpai sebahagian wang RM5,000 yang telah ditandakan yang diberikan pada Usaili semasa malam Penamaan Calon.

Lantas BPR merasakan mempunyai bukti untuk menahan reman Usaili dan Osman.

Jamaludin yang berada di Permatang Pauh menerima panggilan telefon daripada BPR meminta ke pejabat BPR untuk memberi keterangan. Setelah pulang, beliau terus ke pejabat BPR tetapi akhirnya beliau turut ditahan.

Yang pelikanya, kenyataan akhbar Pengarah BPR mengatakan mereka ditahan kerana cuba menerima rasuah RM120,000, tetapi semasa Jamaludin di hadap ke mahkamah untuk perintah tahanan reman, dia dituduh mendapat sogokan RM5,000 pada 14 Ogos 2008.

Dalam permohonan untuk rebiu perintah tahanan reman hanya Osman, Usaili, Roslan dan Zul di bawa ke Mahkamah Tinggi. Azrim seperti dijangka, dibebaskan melalui Mahkamah Majistret.

Pendakwa BPR juga memberitahu mahkamah bahawa Pegawai Penyiasat kes ini baru sahaja dilantik. Bukankah siasat dulu baru tangkap ? Sebenarnya, Pegawai Penyiasat BPR (wanita) telah menarik diri kerana enggan terlibat dengan kes ini!

Sumber : http://perakdaily.com/?cat=13

KALAU BERKHILAF SESAMA AHLI JAMAAH

Sahabat-sahabat yang dikasihi.

MANUSIA ADA RUANG BUAT SALAH DAN SILAP

Kita semua adalah manusia. Manusia ada peluang buat salah dan silap. Gigi dan lidah lagilah tergigit, inikan pula kita dalam sebuah jamaah yang besar. Ahlinya daripada seorang ulamak sehingga kepada seorang jahil.......syarat utama keahliannya ialah Islam. Kalau kafir tak boleh.

Bila jamaah besar, ahlinya pelbagai tahap pemikiran, kerenah dan kedudukan, aktivitinya banyak MAKA pertelagahan mungkin berlaku DAN hampir mustahil tak berlaku perbalahan dan seumpamanya. Sebuah keluarga yang terdiri daripada ibu ayah dan beberapa orang anak boleh tercetus perbalahan, apatah lagi kita jamaah yang ratusan ribu ahlinya.

APA YANG KITA NAK PELIHARA DAN PUPUK?

Oleh itu semua kita samada AHLI dan PEMIMPIN hendaklah sedaya upaya menjaga sebaik-baiknya ..........

1. Ikatan Jamaah
2. Ikatan Iman dan
3. Ikatan Ukhuwwah.

Jagalah ianya lebih daripada menjaga keluarga sendiri. Sentiasalah meletakkan kepentingan jamaah mengatasi kepentingan peribadi. Jauhkan diri dari virus-virus dan kuman-kuman yang merosak dan menjahanamkan jamaah sekaligus membahayakan diri kita sendiri selaku individu dalam jamaah. Sentiasalah mengingati pesanan ALlah dalam surah al-Hujurat yang bermaksud

"Sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu (yang bertelingkah) itu; dan bertaqwalah kepada ALLAH supaya kamu beroleh rahmat

(Al-Hujurat : 10).

APA SIFAT DAN SIFAT YANG WAJIB ADA DALAM MENJAGA KEUTUHAN JAMAAH DAN UKHUWWAH?

1. Tabayyun bererti mencari kejelasan dan kesohihan maklumat yang diterima.

Jangan mudah menerima berita tanpa ditapis dan diselidiki kesohihannya. Suratkhabar, blog, tv, radio, sms adalah ibarat tong sampah.....jangan main hentam aje. Paling tidak, letakkan status benda-benda tadi adalah "fasiq".

"Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasiq membawa berita maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu."

(al-hujurat:6)

2. ’Adamus Sukhriyyah ertinya tidak memperolok-olokkan.

Janganlah kita merasakan kita sahaja yang pandai, banyak sumbangan dan berkorban; orang lain baru sahaja berada di medan dakwah dan jihad......aku dah lama berjuang. Suka sangat syaitan mendengarnya. Al-Quran mengajar kita,

"Wahai orang-orang yang beriman janganlah satu kaum memperolok-olokkan kaum yang lain (kerana) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang memperolok-olokkan) ."

(al-Hujurat:11).

3. 'Adamul Lamz iaitu tidak mencela orang lain.

Surah Hujurat menjelaskan sikap yang patut diambil oleh mukmin mujahid;"Dan janganlah kamu mencela diri sendiri'"

Hujurat:ayat 11.

Mencela sesama muslim mukmin mujahid dalam ayat ini dianggap mencela diri sendiri, sebab pada hakikatnya kaum muslimin dianggap satu kesatuan. Apalagi jika celaan itu adalah masalah status dan standard kebendaan. Allah sendiri menyuruh Rasul dan orang-orang yang mengikutinya untuk bersabar atas segala kekurangan orang-orang mukmin.

Kita mesti sedar kalau kita memperlekehkan pimpinan bermakna kita memperlekehkan diri kita sendiri. Kalau kita mendedahkan keaiban jamaah bererti kita mendedahkan keaiban diri sendiri. Barang diingat bahawa media bukan medan tempat penyelesaian masalah jamaah.

4. Tarku at-Tanabuz yakni meninggalkan panggilan dengan sebutan-sebutan yang tidak baik terhadap sesama mukmin.

"Dan janganlah kamu saling memanggil dengan sebutan-sebutan (yang buruk).

al-Hujurat"

Janganlah memanggil atau menggelarkan sahabat sendiri dengan sebutan yang tidak baik. "Tengoklah ustaz gila tu!" "Wow hebat ustaz bingung tu" "Aku rasa kalau pemimpin umnowi, kita tendang aje".....macam-macam kita dengar di cuping telinga.

Tanabuz dalam bentuk yang paling parah adalah berupa pengkafiran terhadap orang yang beriman.

Sucikan hati mu. Janganlah kebencian, permusuhan kamu terhadap seseorang sekalipun musuhmu menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Jangan diikut perasaan marah(ghadab).

5. Ijtinab Kathirun min az-zon iaitu menjauhi kebanyakan prasangka.

"Wahai orang-orang yang beriman jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sebagian prasangka itu dosa.

AL-HUJURAT: 8"

Pada dasarnya seorang muslim harus berbaik sangka terhadap sesamanya, kecuali jika ada bukti yang jelas tentang kesalahan tersebut. Dan sebaliknya, kepada orang kafir dan musuh Islam, kaum muslimin harus menaruh curiga bila mereka bermanis budi. Dalam sejarah perjuangan terlalu banyak berlaku perkara yang tidak diingini akibat sifat Su' Zon(buruk sangka). Lebih-lebih lagi apabila musuh pandai mencampak isu.

Lihat surah an-Nur ayat 11 hingga 16.

Peristiwa yang menimpa Umm al-Mukminin 'Aisyah binti Abu Bakar yang difitnahkan "berbuat jahat" dengan Safwan sahabat Nabi saw. Bayangkan kalau zaman Jamaah Islam di bawah pimpinan RasuluLlah saw boleh berlaku......bagaimana di zaman kita ini.

Oleh sebab itu dua sikap yang mesti ada kepada ahli dan pimpinan Islam ketika DALAM MENGHADAPI ISU DAN PROVOKASI MUSUH ialah:

i. MENGUTAMAKAN HUSNU-ZAN (BERSANGKA BAIK). Salah satu sikap(mawaqif) yang harus kita miliki di dalam mengembangkan AMANAH DAN JIHAD MENEGAKKAN SYARIAT ALlah di bumi ini. BERHUSNUZAN(baik sangka) kepada saudara sejamaah walaupun siapapun dia atau dari kelompok manapun.

ii. MENGUTAMAKAN JAMAAH DAN PERPADUAN.

6. ’Adamu at-Tajassus adalah tidak mencari-cari kesalahan dan aurat orang lain.

Perbuatan ini amat dicela Islam. Setiap cara da'wah ada metodenya masing-masing, yang berusaha semaksima mungkin mendekati cara berda'wah Rasulullah SAW. Allah SWT amat suka bila kita berusaha menutup aib saudara kita sendiri. Kalau cari salah orang, memang jumpa. Salah sendiri walaupun "bapak besar" tak nampak.

7. Ijtinab al-Ghibah iaitu jauhi mengumpat.

Abul Laits Assamarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah r.a. berkata Nabi Muhammad s.a.w. bersabda: "Tahukah kamu apakah ghibah?"

Jawab sahabat: "Allah s.w.t. dan Rasulullah s.a.w. yang lebih mengetahui." "Ghibah itu jika kau menyebut (membicarakan) hal keadaan saudaramu yang ia tidak suka hal itu disebut atau dibicarakan kepada orang lain, maka itu bererti ghibah padanya." Jawab Rasulullah s.a.w.

Lalu ditanya: "Bagaimana kalau saudaraku betul begitu?" "Jika yang kau sebut itu benar ada padanya. maka itu ghibah tetapi jika tidak betul maka itu buhtan (membuat-buat kepalsuan, pendustaan untuk menjelekkan nama orang)."

jawab Rasulullah s.a.w.

Menyebut: "Baju orang itu pendek atau panjang." itu bererti ghibah.

Abul Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibn Abi Najih berkata: "Ada seorang wanita pendek datang kerumah Nabi Muhammad s.a.w. dan ketika telah keluar, Siti Aisyah r.a. berkata: "Alangkah pendeknya orang itu." Nabi Muhammad s.a.w. bersabda: "Engkau ghibah." Aisyah r.a. berkata: "Saya tidak menyebut kecuali yang sebenarnya ada padanya." Nabi Muhammad s.a.w. bersabda: "Engkau telah menyebut yang paling jelek padanya."

Khulasahnya kita wajib menjaga kesatuan dan perpaduan jamaah dan memelihara ukhuwwah/persaudaraan. BUKTIKAN anda benar-benar mukmin dan ikhlas dalam perjuangan dengan melakukan A, B dan C terhadap sahabat yang bertelagah dengan anda.

A = Memaafkan kesalahan sahabat kita tu.
B=Berdoa kepada ALLAH agar dosanya diampunkan.
C= Doa dan harapkan sahabat itu dala m kebaikan terutamanya dalam doa rabitah(bayangkan mukanya waktu berdoa).

Saya yakin, krita mampu meelakukannya walaupubn tidak mudah. Aymuh kita cari kereudhaan ALlah walaupun dalam kemarahan manusia.

Sumber : http://ustaznasrudin-tantawi.blogspot.com/

SEBAIK -BAIK TINDAKAN BERSEDERHANA

Tindakan adalah suatu yang tidak dapat dielak. Apabila tiba masa dan saat ketikanya , mahu tidak mahu kita terpaksa bertindak. Cuma tindakan biasanya diambil berasaskan elemen yang berbeza . Ada yang bertindak berasaskan perasaan . Perasaan marah , benci , dendam , sakit hati , hasad , panas baran , rasa diri yang lebih betul dan sering mencurigai pihak yang lain.
Tindakan yang melandasi perasaan ini biasanya bersifat terburu - buru . Selalunya membawa kesan yang negatif . Tetapi bagi yang bertindak sedemikian akan rasa puas hati kerana berjaya melepaskan perasaannya. Dia mungkin tidak memperdulikan lagi apa akibat tindakannya. Mungkin juga suatu ketika ia menyesal atas tindakannya. Namun apa boleh buat , penyesalan di kemudian hari tentu sahaja tidak membawa apa - apa makna kepada kita.
Sewaktu kita mengurus perjuangan Islam ini , tindakan ini ( berasaskan perasaan semata - mata ) adalah salah . Sekalipun sewaktu kita berhadapan dengan musuh . Sebab itu saidina Ali Karramallhuwajhah sewaktu mengangkat pedang untuk membunuh musuh tiba - tiba musuh meludah mukanya , lalu Saidina Ali membatalkan hasrat untuk memancung leher musuh tersebut . Bila ditanya kenapa beliau tidak bertindak , Saidina Ali menjawab , jika aku bertindak maka tindakan itu bukan lagi kerana Allah tetapi kerana perasaan marah disebabkan mukanya diludah.
Sekali pandang kepada kisah ini , kita rasa ia mungkin satu hikayat . Tapi inilah realiti sebuah pengurusan perasaan yang sukar tetapi wajar .
Kita biasa dengar orang - orang tua berkata , menurut perasaan binasa badan . Ia sememangnya suatu implikasi yang diketahui . Cuma manusia sering terperangkap dalam kehendak perasaan yang sukar dikawal . Tambahan pula didorong oleh sejarah silam yang cukup tragis dalam hidupnya.
Nabi kita Muhammad saw. ada mengajar ummatnya agar kasih kerana Allah dan benci juga kerana Allah . Pastinya inilah tindakan yang betul . Kita bertindak berasaskan wahyu dan sunnah meskipun terkadang wahyu tidak memihak kepada perasaan dan kemahuan kita .
Mungkin hati kita tidak puas kerana tidak dilepaskan sekehendaknya , tapi Nabi kita setuju apabila tindakan itu mengikut manhajnya. Nabi saw. sendiri pernah bertindak dengan satu tindakan yang beliau sendiri tidak selesa dengan tindakan tersebut , tetapi bila ia didorong oleh wahyu atau firman Ilahi , maka Nabi melakukannya tanpa bantah. Inilah yang Nabi lalui sewaktu bertindak seperti mengalah kepada musuh dalam perjanjian Hudaibiyyah .
Menariknya apabila tindakan itu berasaskan wahyu dan sunnah , endingnya ialah kejayaan . Walau mungkin kita ditipu dan dianiaya oleh musuh , namun Allah kata , cukuplah ia sebagai penentu dan cukuplah Ia menanganinya.
Insan mukmin pasti yakin dan percaya kepada Allah swt. , kecuali mereka telah mengalami sindrom nas phobia atau krisis keyakinan kepada wahyu Ilahi .
Kita sering terlajak sikap dan terlanjur tindakan . Tapi janganlah sampai terbawa - bawa sehingga merempuh sempadan nas wahyu dan sunnah . Kalau sudah nas dibaca kepada kita , pula dibaca oleh orang yang memahami dan mengusai nas tersebut , maka kita yang tidak menguasainya boleh berkata , "... betul lah itu ayat quran , tetapi ... bla ...bla ....bla "
bila kita berdepan dengan nas yang jelas dan sorih , bertapi apa lagi melainkan kita diminta akur dan melaksanakan tuntutan nas tersebut. Kecuali ada nas lain yang boleh ditafsirkan dalam tindakan yang berlainan dengan nas yang pertama tadi .
Percayalah , hebat mana tahap kita berfikir dan sepintar mana kita mengatur strategi , jika kita bersikap kontra dengan nas , maka tindakan itu adalah salah dan salah dan salah .
Nasihat saya , buat diri sendiri terutamanya dan buat semua kita , berpada - pada lah dalam tindakan . Jangan melampau sangat . Jangan over sangat . Nanti orang nampak kita ni tidak matang dan ghuluw .
kalau nak terima sesuatu , terimalah secara sederhana . Kalau nak sokong sesuatu , sokonglah berpada - pada . Jangan diturut sangat perasaan dan keinginan kita yang hanya kita mahu sedemikian sedang yang lain mungkin tidak sebagaimana kita .
Nabi saw. kata : Sebaik - baik tindakan ialah pertengahannya. so jangan over nanti orang kata kita ni Matt Over . :)

Sumber : http://ustaznasrudin-tantawi.blogspot.com/

Penghulu perlu jadi jambatan antara kerajaan dan rakyat

Izwan Abdul Halim
Fri | Aug 08, 08 | 6:36:46 am MYT

LANGKAWI, 8 Ogos (Hrkh) - Institusi Penghulu perlu memberi keutamaan dan penambahbaikan kepada aspek pengetahuan, kemahiran, kepimpinan dan agen perubahan serta sikap agar terus mendapat tempat di hati masyarakat.
Demikian saranan Kebawah Duli Yang Maha Mulia (KDYMM) Tuanku Sultan Kedah yang menyampaikan titah ucapan pada Majlis Santapan Malam Bersama KDYMM Tuanku Sultan Kedah Sempena Persidangan Penghulu Penggawa Semenanjung Malaysia Kali Ke-34 di Bayview Hotel di sini malam kelmarin.
Dalam titah ucapannya itu, baginda melahirkan rasa bangga kerana institusi itu masih lagi kekal dan tidak hilang ditelan arus perubahan masa walaupun terpaksa melalui pengubahsuaian.
Titah Tuanku Sultan, status dan bidang kuasa Penghulu telah berubah sejajar dengan perubahan zaman dan kemajuan yang telah dicapai oleh negara.
"Kini pentadbiran Penghulu lebih menjurus kepada pentadbiran berbeza dengan corak pemerintahan suatu ketika dahulu, bersesuaian dengan senario pada masa ini. Ciri tradisional masih lagi dikekalkan.
"Penghulu masih lagi menjadi jambatan penghubung di antara Kerajaan dengan rakyat serta sebaliknya. Peranan penghulu lebih menjurus kepada melicinkan pentadbiran daerah hingga ke akar umbi," titah Baginda.
Melanjutkan titah, Tuanku Sultan memperakui bahawa Institusi Penghulu telah memberi penumpuan kepada peningkatan sosio ekonomi masyarakat luar bandar, membina prasarana, membasmi kemiskinan, buta huruf dan menggalakkan celik IT bersesuaian dengan keperluan semasa, selain menjadi agen pembangunan dan perpaduan masyarakat.
"Beta berdoa agar institusi akan sentiasa dalam perlindungan Allah dan terus unggul serta berkekalan sebagai nadi penting dalam pentadbiran sistem Perkhidmatan Awam Malaysia," titah baginda mengakhiri ucapan. - mks. _

Shahrizat minta tiga perkara dari Ketua Muslimat PAS Pusat

Tarmizi Mohd Jam
Wed | Aug 06, 08 | 5:08:20 pm MYT

KUALA LUMPUR, 6 Ogos (Hrkh) - Ketua Dewan Muslimat PAS Pusat, Ustazah Nuridah Mohd Salleh mengesahkan Timbalan Ketua Wanita Umno, Dato Seri Shahrizat Abdul Jalil ada menghubungi beliau melalui telefon bimbit untuk mempelawa ahli jawatan kuasa dewan itu membincangkan isu-isu bersama wanita Islam.
Ketika mendedahkan perkara ini dalam satu interbiu Harakah, Nuridah memberitahu terdapat tiga perkara yang diminta oleh Shahrizat dalam perbualan ringkas itu. Pertama, kirim salam kepada Presiden PAS, Dato' Seri Abdul Hadi Awang.
Kedua, ujar Nuridah, Shahrizat meminta agar beliau (Nuridah) mendapatkan keizinan Presiden PAS terlebih dahulu tentang pertemuan antara wanita Umno dan muslimat PAS dan ketiga, Shahrizat mohon bergambar berdua (Shahrizat dan Nuridah).
Katanya, bekas Menteri Hal Ehwal Wanita dan Pembangunan Keluarga itu menghubunghi beliau pada malam Israk Mikraj yang baru lalu, selepas Isyak.
Bagaimanapun, kata Nuridah, setelah perkara itu dibawa kepengetahuan Presiden PAS, beliau dinasihati agar tidak mengadakan pertemuan itu atas nama Dewan Muslimat memandang beberapa perkara yang belum dapat di selesaikan di peringkat Pusat ketika itu.
Nuridah dalam responnya mahu Wanita Umno mengemukakan surat rasmi berkenaan hasrat itu bagi membolehkan Dewan Muslimat membuat keputusan. Dengan surat tersebut, tegas beliau, PAS secara umumnya tahu objektif pertemuan itu dan ia lebih mudah untuk dirujuk diperingkat Dewan Harian Muslimat PAS Pusat.
"Kita nak surat rasmi dari Wanita Umno. Biar orang tahu apa benda yang kita hendak buat. Tidak mahu nanti jadi fitnah. Setakat ini bab Umno memang sensitif. Jadi Muslimat kena berhati-hati," tegasnya lagi.
Dalam interbiu itu, Nuridah yang juga Ketua Dewan Muslimat PAS Wilayah Persekutuan menolak sebarang bentuk kerjasama dalam bentuk perkongsian kuasa kerana PAS Pusat sudah memutuskan tiada kerjasama dan perkongsian kuasa dengan Umno dan BN.
Katanya, Dewan Muslimat hanya bersetuju untuk bekerjasama dalam memperjuangkan nasib wanita semua kaum di negara ini kerana itu adalah tanggungjawab sosial yang patut ditangani bersama.
Apabila ditanya tentang respon Ketua Pergerakan Wanita Umno, Dato' Seri Rafidah Aziz yang menyifatkan PAS tidak ikhlas untuk bermuzakarah, dengan nada yang tegas Nuridah mempersoalkan sudah lebih 20 tahun PAS membuka pintu muzakarah tetapi tidak dilayan oleh parti itu.
Beliau menyifatkan Wanita Umno sekarang berada dalam keadaan terdesak, setelah pengaruh parti itu runtuh di lima negeri. Katanya, baru sekarang mereka mahu bermuzakarah kerana langkah ini akan memulihkan pengaruh mereka di semua peringkat parti.
"Apa yang kita lihat, kalau Umno dipucuk pimpinan itu sendiri sudah "nazak", semua pihak daripada Pemuda, Wanita dan Puteri, akan cuba membantu induk mereka daripada tenggelam. Mungkin Wanita Umno juga berada dalam keadaan terdesak? Kita (Muslimat PAS) tidak akan datang "serah leher" kepada Umno. Itu cara yang tidak betul," tegas beliau lagi.
Nuridah menyimpulkan interbiu tersebut yang diadakan di rumahnya di Taman Melewar, Kuala Lumpur bersama wartawan kanan Harakah, Saidah Hairan. Ikuti pandangan penuh beliau berkenaan isu ini dalam terbitan Harakah cetak, Khamis ini. - tmj _

Admin : Hebat & Tahniah

SIRI TARBIAH 9 - ISLAM DAN CABARAN SEMASA

MUQADDIMAH

Firman Allah:

فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروا هم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وءاتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم.

Maksudnya;
“Kemudian apabila habislah (masa) bulan-bulan yang dihormati itu maka bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana sahaja kalau temui mereka, dan tawanlah mereka, dan juga kepunglah mereka serta tunggulah mereka di tiap-tiap tempat mengintipnya. Kemudian jika mereka bertaubat (dari kekufurannya) dan mendirikan solat serta mengeluarkan zakat, maka biarkanlah mereka (jangan diganggu). Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. (At TAubah:5)

LATAR BELAKANG AYAT

Ayat di atas adalah merupakan cabang dar lanjutan ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya menjelaskan bahawa Allah SWT mengisytiharkan perlepasan tanggungjawab daripada perjanjian yang telah dibuat oleh golongan musyrikin, akibat daripada tindakan mereka sendiri yang telah mengkhianati perjanjian mereka dengan golongan yang beriman. Kemudiannya Allah member peluang kepada mereka selama empat bulan untuk mereka meneriman Islam. Kemudian di dalam ayat ini Allah SWT menegaskan bahawa andainya mereka tetap juga tidak menerima Islam, mereka akan dimusnahkan di mana sahaja mereka ditemui, samada di Tanah Haram atau di dalam Tanah Halal.

Ayat ini terkenal dengan ‘ayatu saif’ yang memberi makna ayat perang. Ia memberi makna apabila telah berlalu empat bulan yang diharamkan berperang di antara golongan muslimin dan musyrikin, golongan muslimin diarahkan oleh Allah untuk menakluki dan menguasai golongan musyrikin dengan membunuh mereka di mana sahaja mereka berada. Golongan musyrikin hendaklah diletakkan sebagai golonga yang harus dibunuh, ditawan, dikepung, diintip, dan sebagainya,sesuai mereka sebagai musuh Allah dan Rasul,juga sebagai musuh orang- orang beriman,sehingga mereka tidak ada pilihan lain lagi selain memeluk Islam atau dibunuh. Tujuan golongan musyrikin dilakukan dengan sebegitu rupa ialah supaya timbul di dalam hati mereka perasaan takut dan dan gerun pada golongan yang beriman.
Tetapi, apabila mereka bertaubat dari kekufuran iaitu dengan menerima Islam sebagai agama,serentak dengan itu juga, mereka bersolat dan mengeluarkan zakat,mereka tidak akan diperangi lagi.Mereka akan diterima sebagai ‘ahlul Islam’ yang layak menikmati keamanan yang sewajarnya sebagaimana orang-orang Islam yang lain.

REALITI KUFFAR TERHADAP ISLAM

Islam adalah ‘ad-din’ yang benar,yang menjanjikan keselamatan dan kesejahteraan hidup manusia di dunia dan akhirat.Golongan beriman yang mengambil islam sebagai ‘ad-din’ akan sedia berhadapan dengan perancanaan musuh-musuh Islam untuk menyekat dan memperdaya bagi melemahkan pegangan umat terhadap Islam.Hakikat ini telah dijelaskan oleh Allah dalam firman-NYA;

يُرِيدُونَ لِيُطفِؤُاْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَٲهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلكَـٰفِرُونَ (٨)

Mereka sentiasa berusaha hendak memadamkan cahaya Allah (agama Islam) dengan mulut mereka, sedang Allah tetap menyempurnakan cahayaNya, sekalipun orang-orang kafir tidak suka (akan yang demikian). (As Soff:8)

Usaha untuk memadamkan cahaya Allah telah berlaku di sepanjamg hidup manusia di atas muka bumi sejak Nabi dan Rasul dahulu kala lagi hingga ke zaman Baginda Rasulullah SAW dan zaman Khulafa’ Ar Rasyidin. Percubaan itu berterusan hingga sekarang dan agama Allah akan terus dutentang hinggalah hari kiamat. Firman Allah SWT:

وَدَّ ڪَثِيرٌ۬ مِّنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَـٰبِ لَوۡ يَرُدُّونَكُم مِّنۢ بَعۡدِ إِيمَـٰنِكُمۡ كُفَّارًا حَسَدً۬ا مِّنۡ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلۡحَقُّ‌ۖ

Maksudnya:
“Banyak di antara Ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) suka kalaulah kiranya mereka dapat mengembalikan kamu menjadi kafir setelah kamu beriman, kerana dengki yang timbul dari diri mereka sendiri, sesudah nyata kepada mereka kebenaran (Nabi Muhammad s.a.w)”. Al Baqarah :108.

Ini adalah penjelasan Allah tentang sikap permusuhan orang kafir terhadap orang Islam, tidak kira apa juga kedudukan mereka samada yahudi, Nasrani dan sebagainya. Rasulullah SAW telah bersabda:

واحدة ملة الكفار

Yang bermaksud:
“ Kekufuran itu adalah satu millah (agama)”

Bekas Perdana Menteri Britain pernah membuat kenyataan dengan katanya, “ Barat sekali-kali tidak akan dapat menguasai timur, dan barat sendiri tidak akan aman selagi Al-quran berada di tangan orang-orang islam”.

Demikian juga kenyataan yang sama pernah dibuat oleh Pesuruhjaya Perancis di Algeria ketika Negara itu di bawah jajahan mereka. Katanya, “kita tidak akan menang di dalam peperangan menentang orang-orang Algeria selagi mereka membaca Al Quran Al Karim dan bercakap menggunakan bahasa arab. Oleh itu kita perlu hapuskan Al-Quran daripada kehidupan mereka dan Bahasa Arab darpada menjadi bahasa mereka”.

Maksud menghapuskan al Quran daripada kehidupan orang-orang Algeria bukanlah bermaksud menghapuskan naskah al Quran yang mereka baca, tetapi maksudnya ialah menghapuskan roh al Quran dan amalannya dalam kehidupan mereka.

Di dalam satu persidangan di Baitulmaqdis satu ketika dahulu, seoranG pemimpin gerakan kristian berpesan kepada pendakwah-pendakwah Kristian dengan katanya, “Peranan kamu bukanlah mengkristiankan orang-orang Islam, tetapi mengeluarkan mereka daripada Islam supaya menjadi makhluk yang tidak ada hubungan dengan Allah dan tidak berakhlak.”

Pertelagahan antara hak dan batil sudah menjadi sunah kehidupan manusia di alam duniawi ini. Kebatilan dan kekufuran akan tetap terus bertembung sehingga kiamat. Allah SWT memperingatkan kita agar sentiasa berjaga-jaga, jangan sampai terpengaruh dan mengikuti cara hidup golongan kuffar. Firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 149 ;

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوڪُمۡ عَلَىٰٓ أَعۡقَـٰبِكُمۡ فَتَنقَلِبُواْ خَـٰسِرِينَ (١٤٩)

Maksudnya;
“Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu taatkan orang-orang yang kafir nescaya mereka akan menolak kamu kembali kepada kekufuran, lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi”.

Pelbagai tektik dan cara telah mereka lakukan dalam usaha mereka untuk menghancurkan umat Islam. Mereka menyerang Islam dan ummatnya dengan alat senjata dan askar, serangan pemikiran dan ideologi, serangan akhlak dan kebudayaan. Umat Islam akhirnya tewas dengan perencanaan musuh-musuh Islam. Kekuatan ketenteraan, ekonomi, media elektronik dan seumpamanya telah digunakan separas maksima mungkin untuk menjayakan agenda terancang mereka itu. Tanpa disedari gaya hidup muda-mudi Islam hari ini tidak lagi mencerminkan gaya hidup Islam. Demikian juga gaya hidup bermasyarakat dan pemerintahan. Ia telah terjelma seperti yang telah dianjurkan oleh musuh-musuh Islam. Golongan kuffar sememangnya berkerjasama sesama mereka untuk menumpaskan umat Islam dengan pelbagai tektik dan tipu helah, secara keras mahupun secara halus demi mencapai matlamat mereka untuk menghancurkan umat Islam dan menyekat mereka daripada memerintah dan memimpin manusia ke arah keredhaan Allah.
PERANAN PAS SEBAGAI GEARAKAN ISLAM

Kita wajar tidak alpa dan dan perlu sentiasa sedar serta berjaga-jaga, seterusnya mengambil iktibar daripada pengalaman silam agar tidak terperangkap berkali-kali dalam perangkap musuh. Orang-orang mukmin tidak sepatutnya dipagut dua kali di satu lubang yang sama seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW. Kita perlu menggarap seluruh kekuatan yang ada demi melayakkan kita memimpin dan sekaligus menyelamatkan manusia sejagat daripada terus berada di dalam kesesatan di bawah pimpinan jahiliyyah yang penuh dengan angkara kezaliman dan kerakusan tembolok mereka. Peranan yang wajar didominasi oleh PAS ialah:

a- Menunjangi paksi Politik Negara

Didalam politik Malaysia, ketuanan melayu adalah menunjangi kerajaan yang memerintah. Realiti kini memperlihatkan Umno sudah tidak mempunyai kelayakan lagi menjaga keutuhan bangsa, bahkan boleh mendabik dada mengatakan parti itu sebagai penjaga maruah bangsa dan umat Melayu. Umno tidak layak lagi mewajarkan organisasinya adalah pembela dan pejuang Melayu. Umno wajar menginsafi kedaulatan melayu tidak mampu lagi ditangani olehnya. Wadah baru bagi umat Melayu perlu dijana dan diperkasa. Di dalam realiti kini, PAS sebagai sebuah parti politik yang ditubuhkan untuk memperjuangkan Islam atau atas semangat politik Islam yang didominasi oleh Melayu Islam. PAS yang mendasari Islam sebagai perjuangannya hendaklah turut kuat. Justeru, kita meyakini bahawa dasar Islamiyah yang ttelah menguat dan mengukuhkan PAS sehingga hari ini. Untuk itu, PAS hendaklah berhati-hati agar tidak dilihat sudah mula perlahan-lahan meredakan semangat Islamnya dan melupai agenda asalnya. Gerakan Islam PAS perlu berwaspada agar tidak dilihat tidak lagi bersikap konservatif tetapi cenderung berubah menjadi parti yang pragmatis. Dalam keadaan iniapakah PAS relevan untuk menagmbil alih peranan dan harapan yang disangkutkan kepada Umno untuk mendaulatkan Melayu?

b- Melebarkan jaringan Dakwah.

Para Ulama’ Gerakan dewasa ini telah memperihatinkan kewajaran dan keperluan gerakan Islam kini, mempunyai perspektif yang baru dalam memehami fiqh dakwah. Ia tidak seharusnya terikut dengan takrif tradisional semata-mata. Konsep fiqh dakwah wajar diperluaskan dengan lebih komprehensif dalam Gerakan Islam semasa. Kewajaran ini timbul berikutan salah faham masyarakat apabila timbulnya kelompok ‘mutatharrif’ dalam kefahaman keagamaan dan juga ‘jumud’ dari segi pemikiran.

Di Malaysia, perkembangan politik bergerak dengan sangat pantas. ‘Tahaluf siasi’ yang telah diperkenalkan oleh PAS beberapa tahun dahulu, yang telah menjadi ekspirimen politik bagi gerakan Islam seluruh dunia, telah menampkkan natijahnya. Golongan non-muslim dilihat lebih selesa mendampingi PAS berbanding di dalam realiti kini. Untuk itu, kewajaran medium dakwah di dalam PAS hendaklah lebih rasional sesuai dengan perkembangan semasa.

Pemahaman secara ilmiah terhadap golongan ‘ahluz zimmah’ yang menjadi rakyat di dalam Negara Islam hendaklah mula diwacanakan oleh ahli PAS di semua peringkat. Ia adalah langkah awal yang dikira bijak di dalam merangka persedian awal demi kelansungan politik Islam yang diperjuangkan oleh PAS. Lebih-lebih lagi, konsep Gerakan Islam ialah sebagai ‘niabah’ kepada ‘khilafah Islamiah’ yang telah hilng pada hari ini.

Medan dakwah kita, tidak sewajarnya lagi berkisar sesama ahli dan rakan seagama, bahkan ia wajar diperkasa dan dilebarkan kepada golongan non-musli, khususnya yang telah mula berjinak-jinak dengan PAS.

PENUTUP
Sesungguhnya perjuangan kita masih panjang. Kemenangan besar kita dala PRU ke-12 yang lepas, semestinya bukan nokhtah terakhir perjuangan kita. Kemenangan Pakatan Rakyat menguasai beberapa buah negeri di semenanjung tidak pernah menjadikan kita berpuas hati dan tidur lena di medan perjuangan. Selagi hukum Allah tidak dapat dilaksanakan di dalam Negara ini, selagi itu kita akan terus melangkah dengan gagahnya ke gerbang sebuah ‘Daulah Islamiah’. Allahu Akbar!!!

Kedah perkenal peraturan imej wanita bertudung

Roslan SMS
Sat | Aug 02, 08 | 7:44:22 pm MYT

Ketika saya membaca berita dari sebuah akhbar tempatan Khamis lalu berkenaan keputusan kerajaan negeri Kedah untuk memperkenalkan peraturan baru berhubung imej wanita bertudung di papan-papan tanda iklan, seorang wartawan tempatan seolah tidak berpuas hati, patutnya beri tumpuan pada pencegahan rasuah katanya.
Beliau mungkin menganggap peraturan menutup aurat itu kecil, itu masalah beliau (dan mereka yang sehaluan dengannya).
Menurut Exco yang berkenaan, Dato' Hj Taulan Rasul, Kedah akan mengikuti peraturan yang sama yang diguna pakai di Kelantan. Ini bermakna sebaik diluluskan, semua papan-papan tanda di negeri Kedah yang menggunakan model wanita diwajib memastikan yang gambar model tadi hendaklah bertudung yakni menutup aurat.
Ya, bagi mereka yang liberal, fleksible, moderat atau apa sahaja, mungkin langkah ini sesuatu yang remeh-temeh. Tetapi bagi mereka yang megamalkan Islam, ianya sesuatu yang penting yang perlu dilaksanakan apabila kuasa diberikan oleh Allah swt.
PAS berjuang untuk mendapatkan kuasa, melalui kuasa tadi memungkinkan ia melaksanakan dasar dan matlamat perjuangannya. Memang membenteras rasuah dan kezaliman juga sebahagian dari tuntutan Islam, ia tidak pernah dikesampingkan, namun dalam waktu yang sama pembentukan akhlak dan sakhsiyah rakyat turut menjadi tanggungjawabnya.
Perkara yang mudah dan ringan dan boleh didahulukan, wajarlah di dahulukan, tidak bermakna berlewa tentang yang besar dan berat-berat yang turut sama perlu dilaksanakan. Semuanya akan dilaksana berperingkat-peringkat tanpa alasan, kerana PAS berjuang kerana dan untuk Islam.
Itulah politik PAS sejak ditubuhkan lebih 50 tahun dahulu, dan sesiapa yang mahu berkawan dan berpakat dengan PAS perlulah memahami dan akur akan hal itu, terang-terang.
Kalau Karpal boleh menyambut baik kenyataan Presiden PAS berhubung tiadanya kerajaan campuran dengan Umno, maka ia juga perlu bersedia menyambut baik, Islam yang mahu PAS laksanakan setelah memperolehi kuasa. - tmj_

Hasil Terengganu dikaut,Idris Jusoh perhabiskan RM7 bilion

Suhaimi Taib
Sun | Aug 03, 08 | 7:29:02 am MYT

KUALA TERENGGANU, 3 Ogos (Hrkh) - Sebanyak RM7 bilion wang royalti dan gas Terengganu telah dibelanjakan di zaman bekas Menteri Besar, Dato' Seri Idris Jusoh mulai tahun 2004 hingga 2008.
Perkara ini dijelaskan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Senator Dato' Amir Sham Abdul Aziz ketika ditanya Ketua Pembangkang, Dato' Seri Wan Azizah Ismail di Persidangan Dewan Rakyat, Kuala Lumpur, baru-baru ini.
Dipercayai wang sebanyak itu dibawa masuk melalui Dana Khas yang tidak diaudit oleh Ketua Audit Negara dan tidak dimasukkan dalam perkiraan Kumpulan Wang Disatukan dan dibentangkan dalam Persidangan Dewan Undangan Negeri setiap tahun.
Dato' Seri Idris hanya berjaya menjadi menteri besar sepenggal sahaja selepas Yang di-Pertuan Agong Tuanku Mizan Zainal Abidin tidak berkenan untuk Idris terus menjadi Menteri Besar Terengganu selepas keputusan pilihan raya umum ke-12, 8 Mac lalu.
Bagaimanapun ke manakah perginya wang begitu banyak itu?
Persoalan ini ditimbulkan oleh Pengarah Pilihan raya KeADILan, Saifuddin Natution ketika berucap di Kuala Ibai di sini baru-baru ini.
Saifuddin berkata, projek disalurkan ke Terengganu hanya dengan cara, taukeh-taukeh besar membawa surat dari Kuala Lumpur untuk diminta tanda tangan pemimpin kerajaan negeri itu (Dato' Seri Idris Jusoh). Surat itu dipercayai dari Pejabat Perdana Menteri, Dato' Seri Abdullah Ahmad Badawi.
"Apa projek yang nak dibuat, bagaimana proses tender tidak dinyatakan dalam surat berkenaan,"jelas beliau mengulas kenyataan wawancara Menteri Besar Terengganu Dato' Ahmad Said dalam sebuah akhbar berorientasikan ekonomi baru-baru ini.
Projek yang dibawa tidak ada kena mengena dengan kebajikan rakyat negeri Terengganu, katanya.
Saifuddin menjelaskan bahawa yang menikmati hasil bumi Terengganu ialah orang luar dari negeri itu (Patrick Lim).
Ini katanya, adalah hasil dari hubungan rapat beliau dengan Abdullah.
Saifuddin turut memaparkan gambar-gambar melalui tayangan 'LCD' bagi menunjukkan bagaimana Abdullah meraikan taukeh-taukeh kaya termasuk Patrick Lim dalam satu majlis di kediaman rasmi Perdana Menteri itu di Kuala Lumpur tidak lama dulu. - mks._

Pemuda Wilayah tolak Draf KL2020, campurtangan Gabem diragui

M Khaleel Kas
Sat | Aug 02, 08 | 7:28:28 am MYT

KUALA LUMPUR, 2 Ogos (Hrkh) - Campurtangan dan penglibatan langsung Gagasan Badan Ekonomi Melayu (Gabem) yang juga sayap ekonomi Umno yang dipengerusikan oleh Rahim Tamby Chik dalam Projek Pembangunan Semula Kampung Baru agak diragui.
Ketua Penerangan Dewan Pemuda PAS Wilayah Persekutuan, Herman Samsudeen dalam satu kenyataan kepada Harakahdaily berkata, beliau memandang serius campurtangan dan penglibatan langsung Gabem.
"Tindakan Pengarah Eksekutif Gabem Consulting Sdn. Bhd., Dato' Mohamed Dahan Abdul Latif mengumumkan cadangan Kerajaan berhubung isu pembangunan Kampung Baru dalam ucapannya di Pameran dan Konvensyen Hartanah Bumiputera 2008 (KHB08) jelas menunjukkan bahawa organisasi ini mempunyai pertalian rapat dengan projek itu nanti.
"Beliau menjelaskan bahawa Pemilik tanah di Kampung Baru dijangka diberi tawaran pampasan sebanyak 20 peratus dalam bentuk wang tunai manakala 80 peratus lagi dalam bentuk saham di dalam projek berkenaan,"jelasnya.
Beliau menambah,pihak Pemuda PAS Wilayah meihat bahawa ada 'hidden agenda' sedang berlegar di dalam hal ini kerana projek ini kini masih lagi tertakluk dalam Draf Pelan Kuala Lumpur 2020 dan belum lagi dipersetujui oleh rakyat, khususnya penduduk di Kampung Baru.
"Isu utama kini adalah tentang status tanah Kampung Baru yang bakal dibangunkan kerana ianya masih tertakluk di bawah undang-undang tanah rizab Malayu dan Kampung Baru terikat di bawah Enakmen Tanah Negeri Selangor bukannya milik persekutuan.
"Gabem berusaha memujuk penduduk untuk menyerahkan tanah mereka dengan menawarkan saham sehingga 80 peratus di mana nilai ini masih lagi menjadi tanda tanya kerana tiada penjelasan terperinci diberikan tentang bentuk pulangan yang akan diterima dan bagaimana status pemilikan tanah itu kelak,"katanya lagi.
Jelasnya, pihak Pemuda PAS wilayah khuatir jika tanah-tanah Kampung Baru akan tergadai dengan sendirinya bila mana projek yang dicadangkan Gabem menjadi gajah putih atau sekadar satu putaran taktikal yang digunakan bagi memastikan tanah-tanah berkenaan jatuh pada pihak tertentu.
"Jika satu lot bernilai satu juta, penduduk hanya terima 200 ribu ringgit sahaja dan baki 800 ribu ringgit dimasukkan dalam saham yang mana nilai pulangannya tidak ditetapkan dan juga pemilik bakal dibebankan dengan akaun untung atau rugi yang pastinya akan terbeban di bahu mereka.
"Gabem adalah sebuah syarikat swasta yang boleh untung dan rugi bila-bila masa dan ianya boleh dibubar atau diistiharkan bankrap jika gagal memulangkan kembali hutang kepada bank.
"Kenapa wujud hutang? Ya! Perkara ini mungkin tidak disedari kerana pihak Gabem akan mengunakan mandat sebagai pengurus projek untuk mendapatkan suntikan dana yang mana pinjaman bank dilakukan bagi pelaburan disetiap inci tanah. Persoalannya, hutang yang dibuat oleh Gabem akan turut ditanggung oleh pemilik tanah tanpa disedari dan sekiranya rugi maka tanah-tanah Kampung Baru akan dirampas,"jelasnya lagi.
Tambahnya pula, selepas sahaja Draf Pelan Kuala Lumpur digazetkan, tanah-tanah Kampung Baru akan ditukarkan statusnya kepada tanah komersial dan status tanah rizab mungkin hilang. Ini akan memudahkan cagaran tanah dilakukan pada bank yang akhirnya membuka peluang yang luas untuk tanah kg baru dimiliki oleh orang-orang berkepentingan melalui Gabem.
Oleh itu katanya,Pemuda PAS wilayah menolak campurtangan Gabem dalam pembangunan semula Kampung Baru dan Draf Pelan yang dicadangkan oleh DBKL haruslah ditolak.
"Sebarang pembangunan dalam Kampung Baru hendaklah dilaksanakan sendiri melalui MAS iaitu badan yang menguruskan Kampung Baru secara sah. Organisasi ini perlulah diberikan sokongan kewangan dan DBKL sewajar menghormati kedudukan MAS dalam segala aspek yang melibatkan Kampung Baru.
"Pengerusi MAS juga hendaklah dikembalikan kepada Menteri Besar Selangor bukannya dipegang oleh Datuk Bandar DBKL yang kini menjadi boneka kepada pihak-pihak berkepentingan di dalam Gabem-Umno,"tegasnya. - mks. _

Admin : Syabas Dewan Pemuda PAS Wilayah.

Merdeka dan demokrasikah Malaysia dengan peraturan rimba ISA!

Anis Nazri
Sat | Aug 02, 08 | 2:05:31 am MYT

Semalam, 1 Ogos 2008, genaplah usia 48 tahun akta maha zalim ISA bertapak di tanahair kita yang tercinta ini. Jika manusia, ia sudah cukup dewasa, malah beza tiga tahun saja dengan ulang tahun kemerdekaan negara kita. Namun, ia terus dijulang sebagai akta keramat bagi pemerintah yang gentar dengan kebenaran. Iklan
Menjelang sambutan kemerdekaan negara 31 Ogos ini, sambutan yang membuktikan negara kita dikatakan bebas dari sisa-sisa penjajah, rupa-rupanya masih ada lagi akta dan undang-undang penjajah yang digunapakai dalam negara yang diuar-uarkan sebagai negara demokrasi dan berjiwa merdeka.
Merdekakah Malaysia jika masih banyak akta mengarut lagi zalim menghiasi mahkamah keadilan negara? Merdekakah jiwa pemimpin yang memiliki kuasa apabila terus mengangkat dan mengekalkan akta zaman penjajah ini? Adilkah mahkamah kita dengan akta yang jelas tidak adil!
Sebenarnya, banyak lagi akta dan undang-undang lapuk yang perlu dimansuhkan dari negara ini. Namun, sempena ulangtahun ke-48 ini, biarlah ISA menjadi topik utama hari ini.
Dengan adanya ISA, sesiapa pun boleh ditahan oleh polis selama 60 hari berturut-turut tanpa perbicaraan untuk tindak-tanduk yang dijangkakan mengancam keselamatan.
Selepas 60 hari, seseorang tahanan itu boleh ditahan lagi selama tempoh dua tahun jika diluluskan oleh Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, dan sekaligus membolehkan penahanan terus tanpa perbicaraan.
Pada tahun 1989, kebolehan mahkamah untuk menyiasat kuasa menteri di bawah peruntukan ini telah dihapuskan dengan beberapa pindaan kepada akta ini. Pada masa kini, mahkamah boleh melihat semula hanya perkara-perkara teknikal sahaja berkenaan sebarang penahanan di bawah ISA.
Beribu-ribu orang termasuk ahli kesatuan sekerja, pemimpin pelajar, aktivis hak buruh, aktivis politik, golongan agama, ahli akademik dan aktivis badan bukan kerajaan telah ditahan di bawah ISA. Ramai aktivis politik pada masa dahulunya telah ditahan untuk lebih daripada sedekad.
Secara jelasnya, ISA digunakan secara konsiten terhadap mereka yang mengkritik kerajaan dan mempertahankan hak asasi manusia.
Akta ini merupakan satu alat yang dikekalkan oleh kerajaan yang berkuasa untuk mengawal kehidupan umum dan masyarakat awam, yang rata-ratanya masih berada di zaman ketakutan - takut menyatakan kebenaran ataupun menyuarakan pandangan.
Sudah 48 tahun hak rakyat yang ditahan di bawah akta ini dicabuli oleh pihak penguasa yang mementingkan survival politik mereka. Namun, selepas mengecapi kemerdekaan 50 tahun, tahun lalu dan 51 tahun, tahun ini, akta yang menzalimi ramai para pejuang masih diteruskan, semata-mata menyelamatkan kepentingan pihak berkuasa.
Masih ramai rakyat Malaysia tidak menyedari kezaliman akta tersebut. Masih ramai yang beranggapan akta itu harus diteruskan bagi kepentingan dan keselamatan negara.
Jelasnya, siapakah yang menentukan mereka itu bersalah? Di mahkamah manakah kesalahan mereka mengancam keselamatan negara dibuktikan? Ada yang berkata ISA bertujuan 'melindungi' mereka yang ditahan dari dihukum jika dibawa ke mahkamah.
Apapun alasannya, penahanan di bawah akta itu sendiri sudah tidak sah. Tidak lain dan tidak bukan kerana penahanan tersebut tidak dibicarakan. Orang kena tuduh (OKT) hanya ditahan di Kamunting dan terpaksa mengikut segala kehendak pihak penguasa.
Dalam tempoh 60 hari ditahan untuk soal-siasat, mereka tidak dibenarkan berhubung dengan dunia luar. Malah, mereka juga tidak dibenarkan bertemu peguam bagi mewakili mereka. Jika pihak polis berpuas hati dengan siasatan, mereka akan dihantar ke Kamunting untuk dua tahun atau dibebaskan terus.
Penyeksaan dan penderaan menjadi mainan para pihak berkuasa di kem tahanan. Berdasarkan kenyataan beberapa tahanan yang ditahan, mereka akan disoalsiasat selama 24 jam, selain dipaksa menanggalkan pakaian, malah diugut diancam keselamatan keluarga mereka.
Penggunaan akta zalim ini mendapat tentangan dari pelbagai pihak, sama ada dari dalam negara dan luar negara. Khususnya badan-badan bukan kerajaan berhubung hak asasi manusia.
Namun, kerajaan sekalipun tidak mendengar apa yang disuarakan rakyat melalui sebuah NGO, Gerakan Mansuhkan ISA (GMI). Melalui GMI, rakyat Malaysia boleh menyatakan bantahan mereka terhadap kezaliman akta ISA ini.
Cukuplah 48 tahun ISA menzalimi rakyat Malaysia. Cukuplah air mata keluarga tahanan dihamburkan demi menanti kepulangan yang tidak pasti. Sudah sampai masanya akta itu dimansuhkan dan gunalah kebijaksanaan mahkamah untuk menentukan betul salah seseorang itu.- tmj_

Akibat tiada mekanisme efisyen, PM gagal turunkan harga minyak

Intan Abdullah
Sat | Aug 02, 08 | 12:26:25 am MYT

KUALA LUMPUR, 2 Ogos (Hrkh) - Sehingga kini kerajaan pimpinan Perdana Menteri, Abdullah Ahmad Badawi, masih tidak mempunyai sebarang mekanisme terbaik yang efisyen untuk menurunkan harga minyak yang kian membebankan rakyat.
Ahli Parlimen Shah Alam, Khalid Samad menegaskan kerajaan perlu menunaikan tanggungjawab mereka bagi memastikan harga minyak negara berada dalam keadaan yang stabil dan berpatutan.
"Kita lihat kerajaan gagal membentuk suatu mekanisme berkesan bagi membela rakyat yang teruk menderita dengan kenaikan harga minyak tanpa satu formula penyelesaian," ujarnya kepada Harakahdaily.
Beliau yang juga Timbalan Pesuruhjaya PAS Selangor, menempelak tindakan kerajaan yang mengambil masa terlalu lama untuk mengumumkan penurunan harga minyak sedangkan dibeberapa buah negara harga minyak sudah diturunkan mengikut penurunan harga minyak di peringkat antarabangsa.
"Bila nak naik dulu, tiada kajian dibuat. Cepat sahaja kenaikan tersebut berlaku. Tapi bila nak turun lambat pula tindakan diambil," katanya sambil menyifatkan ia sebagai tindakan tidak prihatin kerajaan Barisan Nasional.
Khalid menyifatkan tindakan kerajaan khususnya Abdullah yang melengah-lengahkan penurunan harga minyak tersebut sebagai tidak bertanggungjawab. Beliau berpendapat, kenaikan dan penurunan ini disebabkan oleh faktor spekulasi isu semasa.
"Perubahan yang berlaku adalah disebabkan oleh spekulasi semasa dan bukan akibat keadaan pasaran, yakni bukan isu bekalan tidak cukup ataupun peningkatan permintaan," ujarnya.
Tegasnya, kerajaan sebagai penentu harga minyak pasaran di negara ini perlu lebih bijak dengan tidak membiarkan ianya dikuasai spekulator.
"Kena ada mekanisme yang bijak dan tidak boleh membenarkan spekulator berkuasa," katanya lagi.
Kelmarin, PAS melalui Bendaharinya, Dr. Mohd Hatta Ramli mendesak kerajaan agar harga minyak diturunkan ekoran penurunan harga minyak mentah dunia.
Dalam satu kenyataan kepada Harakahdaily, Mohd Hatta meminta kerajaan agar bersikap lebih serius malah mengotakan janji mereka yang sebelum ini akan menurunkan harga minyak selari dengan perubahan harga minyak di peringkat antarabangsa.
"Kerajaan perlu mengotakan janji mereka, kerana sebelum ini Dato' Shahrir Samad sendiri pernah berjanji akan menurunkan harga minyak berdasarkan harga minyak dunia," ujarnya.
Mengulas perkembangan semasa, Mohd Hatta berkata harga minyak di Singapura telah pun diturunkan beberapa kali dalam tahun ini namun, Malaysia yang berstatus negara pengeluar minyak atau negara Opec masih tidak mampu melaksanakannya.
Beliau menyelar sikap kerajaan Malaysia yang masih tidak menunjukkan tanda-tanda bahawa mereka serius membela masalah dan kebajikan rakyat akibat kenaikan harga minyak yang begitu drastik selama ini.
"Ia merupakan suatu tamparan hebat kepada Malaysia kerana Singapura merupakan negara pengimport pun berusaha untuk menangani masalah rakyat mereka sedangkan kita sebagai negara pengeluar minyak tidak mempunyai apa-apa inisiatif bagi menjaga kepentingan rakyat," katanya.
Mohd Hatta berkeyakinan bahawa harga minyak negara ini berpotensi untuk kembali kepada harga asalnya selari dengan penurunan harga minyak dunia yang semakin giat berlaku.- tmj_

Admin : Harga minyak Malaysia akan turun jika Pak Lah turut letak jawatannya.
 

blogger templates | Make Money Online