Search Islamic Directory
Keyword:

JOM UBAH!!!

JOM UBAH!!!

UBAH SEKARANG

UBAH SEKARANG

SIRI TARBIYAH 10 - DAKWAH

Siri Tarbiyah 10

DAKWAH

MUQADDIMAH

Firman Allah SWT:

وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه . ذلك بأنهم قوم لايعلمون (التوبه:6)
Maksudnya:
Dan jika seseorang dari kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu (untuk memahami Islam), maka berilah perlindungan kepadanya sehingga ia sempat mendengar keterangan-keterangan Allah (tentang hakikat Islam itu), kemudian hantarlah dia ke tempat-tempat yang ia beroleh aman. Perintah yang tersebut ialah kerana mereka itu kaum yang tidak mengetahui (hakikat Islam) (At-Taubah:6)

Selepas daripada Allah mewajibkan golongan musyrikin diperangi, setelah mereka diberi keamanan selama empat bulan, selepas mereka membatalkan perjanjian dengan Rasulullah SAW dan golongan muslimin, Allah menjelaskan pula bahawa tuntutan agar mereka menerima Islam, kemudian apabila mereka menolak, mereka wajib pula diperangi, tidaklah bermakna bahawa mereka selepas itu tidak ada ruang lagi untuk mendengar ayat-ayat Allah yang memungkinkan mereka beriman pula selepas itu. Seandainya ada di kalangan golongan musyrikin yang datang mahu mendengar penjelasan tentang Islam, kedatangan mereka itu tidak wajar diabaikan dan tidak diambil peduli. Membunuh mereka pada ketika itu adalah haram, bahkan Allah memerintahkan setelah mereka selesai mendengar penjelasan , mereka hendaklah dijamin keselamatan sehingga mereka hendaklah dipulangkan ke tempat asal mereka dengan selamat.

DAKWAH ISLAM KE ARAH KESEJAHTERAAN

Islam adalah agama ke arah kesejahteraan sejagat. Betapa Islam amat memberi perhatian kepada kejahteraan dapat dilihat dengan jelas daripada ayat yang dibetangkan ini. Bahkan maksud daripada kewududan agama ini adalah untuk menyebarluaskan agama yang berpaksikan kesejahteraan yang hakiki ini. Islam adalah kebenaran. Justeru itu, kebenaran sifatnya ialah ia mesti dijelaskan melalui mediumnya. Atau dalam erti kata yang lain, dakwah Islam hendaklah disampaikan kepada siapa saja, sekalipun musuh yang selalu memerangi kita. Bila mereka mahu mendengar penjelasan tentang Islam dan perjuangannya, kita wajib untuk menjelaskan dan memperkatakan tentangnya.

Arahan terhadap kewajipan berjihad bukanlah bertujuan untuk menumpahkan darah, tetapi yang pentingnya ialah agar keimanan dapat menjalar dan mengalir ke dalam jiwa manusia, dan kekufuran dapat dinyahkan daripada sanubari mereka. Kalau peperangan adalah jalannya, maka itu adalah pilihan terbaik untuk mencapai matlamat yang mulia itu. Tetapi seandainya terbentang di hadapan mata, kebenaran Islam dapat disampaikan di dalam suasana aman, itulah yang menjadi pilihan yang paling utama, sesuai dengan Islam perjuanganya adalah untuk kesejahteraan hakiki dan abadi, dari dunia sehingga ke akhirat nanti.
APA TITIK TOLAK DAKWAH?
Dakwah seharusnya bermula sepertimana jalan dakwah nabi-nabi a.s yang terdahulu Mereka menyeru manusia kepada ‘subulussalam’ (jalan kebahagiaan), menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus (sirat-al-Mustaqim), sehingga manusia menerima seruan Allah dan Rasul-Nya. Dakwah Islamiyah berawal dari hati yang sadar bahwa inilah jalan kita, iaitu untuk menyeru manusia kepada Allah sehingga mereka mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW.
Yang menjadi pemisah antara dakwah Islamiyah dengan jalan lain adalah petunjuk Allah yang disampaikan melalui wahyu dan jalan (contoh) yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Musuh kita yang sebenarnya adalah syaithan dan kuncu-kuncunya yang menjelma melalui al-hawa' (hawa nafsu) yang ada di dalam diri kita serta yang lebih nyata lagi adalah dalam bentuk jahiliyah yang zahir. Jahiliyah yang sekecil-kecilnya dari dosa-dosa yang berupa keengkaran hingga kepada al-kabair (dosa-dosa besar), bid'ah-bid'ah yang menyesatkan, nifaq (kemunafikan), serta kekufuran kepada Allah. Jahiliyah inilah yang seterusnya lahir dan menjelma di dalam bentuk keengkaran kepada Allah baik di dalam bentuk undang-undang, negara, masyarakat, dan segala bentuk sistem yang bukan berasaskan Islam.
Dakwah bukanlah semata-mata penentangan terhadap satu golongan, atau parti, ataupun individu. Namun merupakan pertarungan yang telah lama ada, iaitu semenjak penciptaan Adam a.s. dan keengganan Iblis untuk mematuhi perintah Allah agar sujud kepada Adam. Pertarungan di dalam dakwah adalah pertarungan antara yang haq dengan yang bathil. Inilah pertarungan para Anbiya a.s. semenjak nabi Adam hingga Rasulullah saw. Inilah dia hakikat dakwah yang perlu kita dukung.
KEFAHAMAN TERHADAP DAKWAH ISLAMIYYAH
1- Siapa penggerak dakwah Dakwah dimulai dari lahirnya sekelompok orang yang sedar dan insaf, serta yakin akan tugas mereka, disamping iman yang tebal kepada Allah SWT. Dakwah Rasulullah SAW dibantu oleh para sahabat yang memiliki jiwa pengorbanan yang tinggi berjuang jalan Allah. Di dalam makna ini, Imam Al-Banna menjelaskan :
“Pembentukan suatu ummah, pendidikan suatu bangsa, pencapaian cita-cita, dan pendukungan prinsip memerlukan kekuatan jiwa yang besar dari ummah atau bangsa yang ingin mencapai cita-citanya itu. Kekuatan jiwa yang terjelma dalam kemahuan yang kuat dan tidak mengenal lemah; kesetiaan yang padu, tidak mudah terpengaruh, dan tidak kenal uzur; memiliki pengorbanan yang tinggi; mengenal serta mengimani dan memandang tinggi terhadap prinsip perjuangan sehingga seseorang dapat memelihara diri dari penyelewengan atau terpedaya oleh prinsip-prinsip lain”.
Inilah dia sifat pribadi mereka yang mampu mendukung dakwah ini. Inilah dia titik awal kerja dalam dakwah, yaitu melalui proses pembinaan peribadi pendakwah yang jitu. Sebagaimana permulaan dakwah Rasulullah SAW dengan membina peribadi para da'i seperti yang tergambar dalam surat Al-Muzzamil di mana Allah memerintahkan mereka dengan latihan ibadah Qiyamullail (shalat Tahajjud) sebagai persiapan menghadapi ujian dakwah yang penuh dengan berbagai ujian di hari-hari depannya.
2. Sumber kekuatan. Dimanakah sumber kekuatan dakwah? Sebenarnya, kekuatan bermula dari kekuatan iman, kemudian diikuti oleh kekuatan ukhuwah Islamiyah, kemudian barulah diikuti dengan kekuatan material dan organisasi.
Kebanyakan orang menyangka bahwa timur kekurangan kekuatan material, peralatan perang, dan perjuangan untuk mereka bangun menyaingi ummat yang telah merampas hak dan menindas mereka. Anggapan ini ada benarnya, namun di sana ada lagi sesuatu yang lebih penting yaitu kekuatan ruh yang terjelma dalam akhlak yang tinggi, jiwa yang harmoni, mengetahui dan meyakini kebenaran, dan pengorbanan demi menunaikan kewajipan.
Kekuatan iman dan ukhuwah itu kemudiannya berganjak kepada kekuatan ilmu, syaksiah, tubuh badan, dan kesatuan. Inilah yang menjadi kekuatan tonggak dan asasi. Setelah ini barulah diikuti dengan kekuatan organisasi, media, ekonomi, dan ketenteraan. Adalah anggapan yang keliru bahwa dakwah harus dimulai dengan kekuatan material (kebendaan); karena asas kekuatan awal adalah pribadi du'at itu sendiri, kemudian barulah diikuti dengan kekuatan yang lain. Hakikat ini telah terbukti di dalam sejarah dakwah itu sendiri.
3. Wasilah-wasilah (jalan-jalan kerja) dakwah Wasilah di dalam pembinaan dan pengukuhan setiap dakwah dapat dikenali oleh siapa saja yang mengkaji sejarah jamaah. Intisari dari wasilah ini dapat disimpulkan sebagai berikut : Iman dan amal, kasih sayang, dan persaudaraan. Wasilah umum dakwah ini tidaklah berubah, yaitu berkisar dalam tiga hal berikut: iman yang mendalam, pembinaan (takwin) yang teliti, dan amal yang bereterusan.
Ringkasnya, jalan kerja dakwah dapat disimpulkan sebagai berikut: keimanan yang kuat, persaudaraan yang kukuh, pembinaan (tarbiyah) atau pembentukan yang teliti dan halus, amalan yang tiada putusnya, yang tidak mengenal lelah ataupun putus asa, disertai dengan panduan manhaj yang bersumberkan sumber-sumber yang sahih, serta kepemimpinan yang mempunyai daya juang dan kemampuan yang tinggi dan dapat dipercayai.
4. Beransur-ansur (tadarruj) di dalam langkah kerja Maksud tadarruj adalah kita tidak tergesa-gesa dalam bekerja mencapai matlamat. Segala amal harus disusun dan direncanakan mengikuti tingkatan-tingkatan atau tahap-tahap yang ditentukan. Misalnya; pembinaan (takwin) itu bermula setelah kita melaksanakan tugas penjelasan kepada masyarakat umum. Kemudian diikuti dengan upaya pengasasan setelah kita melasanakan usaha mendidik.
Sesungguhnya kekuatan dakwah itu adalah bertahap: pertama, penyampaian risalah; kemudian diikuti dengan usaha pembinaan dan pembentukan saf-saf perjuangan Islam; dan akhirnya mengasaskan kerja-kerja Islam. Sesungguhnya setiap dakwah perlu memiliki tiga marhalah : Marhalah di'ayah (menyeru) dan ta'arif (memperkenalkan), dan menyebarkan fikrah serta menyampaikannya kepada masyarakat umum. Kemudian diikuti oleh ‘marhalah takwin’ (membentuk) dan memperbaiki ansar (penggerak dakwah), menyediakan anggota saf dari mereka yang menyambut seruan tersebut. Kemudian diikuti oleh marhalah pelaksanaan, amal, dan kerja yang membuahkan hasil
5. Kesempurnaan di dalam pelaksanaan (Takamul fi tatbiq) Dakwah Islamiyah bukan sekadar parti politik, namun penegakan hukum Allah adalah tugas kita yang paling utama. Dalam waktu yang sama, dakwah bukan pula satu mazhab fiqh, kuliah syarahan, atau institusi fatwa, namun ia lebih mementingkan syari'ah. Demikian pula, dakwah bukan sebuah organisasi sosial, tetapi kita lebih mementingkan persoalan menjaga kebajikan masyarakat.
Ringkasnya, dakwah Islamiah bukan hanya sebagian dari dakwah-dakwah itu, namun meliputi keseluruhan makna tersebut. Inilah maksud kesempurnaan dalam perlaksanaan. Tumpuan dakwah bukanlah hanya sebahagian permasalahan ummah sahaja, melainkan harus mementingkan semua permasalahan ummah dalam kerja-kerja dakwah.

DAKWAH DAN MUZAKARAH

Muzakarah merupakan salah satu medium dakwah dan kaedah menyampaikan penjelasan yang berkesan untuk menyampaikan mesej dakwah kepada manusia. Muzakarah memberi pengertian adanya adab-adab perbincangan yang dikehendaki dalam ajaran Islam yang perlu dipatuhi. Perbincangan yang berlangsung dijuruskan ke arah meningkatkan pemikiran dalam mencari kebenaran; bukannya sekadar satu saluran 'discussive reasons', yakni menunjuk kebolehan memberi alasan atau berasional dalam pengertian yang sempit. Di dalam skop harakah Iskamiyah, melalui medium muzakarah beberapa keuntungan dakwah akan dapat diperolehi;
a- menjadi wadah mengumpulkan para cendekiawan dan mereka berminat dan itizam dalam kerja-kerja Islam.

b- menyediakan saluran membincang idea dan/atau isu- isu masakini dan masa hadapan yang boleh memberi manfaat kepada masyarakat dan ummah.

c- menyalurkan idea dan rumusan muzakarah kepada saluran-saluran yang betul untuk tindakan selanjutnya.

d- meneruskan kesinambungan amalan bermuzakarah para ulamak silam dan memajukan pengembangan kelimuan.

Dari masa ke semasa medium muzakarah akan mengenalpasti isu-isu yang dianggap mutakhir yang dapat menjaga kepentingan Islam dan masyarakat Islam masakini. Dalam perbincangan yang dijalankan, pandangan secara bersepadu akan dipakai sebagai pendekatan.

Medium muzakarah ini merupakan satu lagi tanda komitmen petugas harakah di dalam menunjuk arah dan petunjuk yang betul kepada usaha membentuk masyarakat Islam yang cemerlang. Bukan sahaja usaha-usaha bersifat lahiriah akan terus digerakkan, secara sedar kita amat komited akan membangunkan unsur pemikiran dan kerohanian masyarakat.

PENUTUP

Dakwah Islamiyah sepanjang zaman akan berhadapan dengan cabaran getir dan memeritkan. Namun, akhirnya kebenaranlah yang akan menjuarai semua bentuk pertarungan di semua medan pertarungan dan perjuangan itu. Allahu Akbar!

Sumber : http://tarbiyahdppnk.blogspot.com/
 

blogger templates | Make Money Online